Free Blanter Tokoshop Responsive Blogger Template cho blog/web bán hàng

Blanter Tokoshop Responsive Blogger Template

Blanter Tokoshop là một mẫu bán hàng trực tuyến trên Blogger với tính năng Thanh toán tức thì chuyển trực tiếp đến Whatsapp và Email. Sử dụng các thiết kế đầy màu sắc và hấp dẫn cho trang web mua bán của bạn.
 
Các tính năng của Mainstay Blanter Tokoshop ngoài Thanh toán tức thì còn có các tính năng thú vị cụ thể là Danh sách yêu thích sản phẩm. Người mua tiềm năng có thể lưu các sản phẩm quan tâm đến việc mua và sẽ được lưu trữ trong trình duyệt mà không sợ biến mất.
 
FEATURES :
 • Responsive Design
 • Google Testing Validator Tool
 • Mobile Friendly
 • Fast Load and SEO Optimize
 • Documentation and Tutorial (Full)
 • Whatsapp Checkout (Mobile / PC)
 • Gmail Checkout (Mobile / PC)
 • Product Status (Bestsellers, Promos, Out of Stock)
 • Image Slider on Homepage and Products
 • Wishlist with Local Storage
 • Navigation Menu for Category
 • Notification
 • Breadcrumbs
 • Share Button
 • Disqus Comments
 • Grid Related Posts
 • 3 Column Footer
 • 2 Tabs For Product Desc and Share
 • Newsletters and Follow Us
 • Support Update
 • And Much More …