Chia sẻ Template blogspot landing page dịch vụ LanHost

Free Download Template blogspot landingpage dịch vụ LanHost

Chia sẻ Template blogspot landingpage dịch vụ LanHost

LanHost là theme landing one page được bán trên themeforest với giá 5$. Nay đã được convert về blogspot với giá 0đ và chia sẻ free đến mọi người.

Tính năng giao diện Template blogspot landingpage :

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Giao diện One Page
Reponsive Check
Mobile Friendly Check

Author: Việt Designer


Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Yingvn chia sẻ nội dung chỉ cho mục đích trải nghiệm miện phí, không sử dụng cho mục đích thương mại. Nếu bạn có tiền thì chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên mua nó từ các tác giả gốc vì họ đã làm việc rất chăm chỉ.