Chia sẻ khóa học Tuyệt Chiêu Dạy Con Học Ngoại Ngữ

Tổng quan khóa học

 1. Thực tế hóa một số tình huống dạy con học ngoại ngữ qua các chủ đề cụ thể
 2. Đơn giản, dễ hiểu có thể thực hiện một cách dễ dàng ngay tại nhà
  Chia sẻ khóa học Tuyệt Chiêu Dạy Con Học Ngoại Ngữ

Khóa học kéo dài trong 150 phút sẽ cung cấp cho bạn những nội dung sau:

 1. Tầm quan trọng của cha mẹ trong việc đồng hành cùng con tiếp xúc với ngoại ngữ
 2. Ứng dụng thực tế các bài tập thực hành qua nhiều chủ đề khác nhau
 3. Chia sẻ kinh nghiệm giúp các bậc cha mẹ truyền động lực giúp trẻ học tốt hơn

Giáo trình khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Bài 1: Tầm quan trọng của cha mẹ trong việc đồng hành

Phần 2: NHỮNG TUYỆT CHIÊU BỔ ÍCH GIÚP TRẺ HỌC NGOẠI NGỮ

 • Bài 2: Trò chơi tự giới thiệu
 • Bài 3: Trò chơi các giác quan
 • Bài 4: Trò chơi học cùng những tấm thẻ (P.1)
 • Bài 5: Trò chơi học cùng những tấm thẻ (P.2)
 • Bài 6: Trò chơi vẽ tranh và đọc sách tranh (P.1)
 • Bài 7: Trò chơi vẽ tranh và đọc sách tranh (P.2)
 • Bài 8: Trò chơi rèn luyện trí tưởng tượng
 • Bài 9: Trò chơi trí nhớ
 • Bài 10: Trò chơi về lớn nhỏ
 • Bài 11: Trò chơi về con số
 • Bài 12: Trò chơi về màu sắc
 • Bài 13: Trò chơi về hình phẳng

Phần 3: LỜI KẾT

 • Bài 14: Đúc kết khóa học